Odsávání od broušení a řezání

Žhavé částice

Při broušení nebo při řezání ocelových materiálů se generují žhavé částice. Jejich filtrování na klasických filtračních materiálech je z hlediska možného vznícení takřka nemožné, případně i nepřípustné. K těmto účelům dodáváme speciální odlučovače žhavých částic, které fungují na bázi vytvořené vodní clony do které se odsáté žhavé částice jímají. Jedná se o efektivní a bezpečné řešení.

Detailní informace pro odsávání od širokopásmové brusky ke stažení zde. 

Detailní informace pro odsávání žhavých částic ke stažení zde

 

Výbušné prachy

Při broušení některých materiálů (hliník, magnézium) se generují potencionálně výbušné částice. Jejich odsávání je z hlediska provozní bezpečnosti velmi obtížné. Faktory jako teplota, elektrostatický náboj nebo jiskra jsou zdrojem možného výbuchu odsávací jednotky. Z tohoto hlediska je nejdůležitější zvolit provozně bezpečné řešení. Nabízíme dvě možnosti řešení: stroje s certifikací ATEX, nebo vodní odlučovače s TUV certifikátem.

Detailní informace pro odsávání výbušných prachů ke stažení zde

 

Dřevní prachy a piliny

Pro odsávání od dřevoobráběcích strojů dodáváme vyspělé odsavače od výrobce AL-KO. Pro různé potřeby zákazníků máme k dispozici mobilní jednotky AL.KO APU s odsávací kapacitou až 6000 m3/hod.. Když je potřeba odsávat velké objemy, dodáváme stacionární jednotky AL-KO ECOJET nebo AL-KO PROFIJET.

Detailní informace pro odsávání dřevních prachů a pilin ke stažení zde

 

Prostorové odsávání

Jedná se o jedno z nejproblematičtějších a nejobtížnějších řešení zkvalitňování hygienických podmínek na pracovištích. Zpravidla se brousí větší výrobky a velmi často dochází k rozptylu odbroušených částic všemi směry. Negativní aspekt sehrává vlastní energie brusky, která odbroušeným částicím dává vysokou počáteční rychlost. Tyto skutečnosti je potřeba při technických návrzích pokaždé zvažovat a individuálně volit optimální variantu řešení. Základem úspěchu je správná volba efektivního koncového odsávacího prvku, přes který je zejména jemný, polétavý, lidskému zdraví škodlivý prach nasáván a odváděn k filtračnímu zařízení.

Detailní informace o centrálním odsávání od brousicích kabin ke stažení zde.

Přecházíte na webové stránky našeho eshopu.

 

Zde budete mít možnost vybírat z naší nabídky následujícího sortimentu:

Technická pryž

Ložiska

Hydraulická zařízení a hadice

Vzduchotechnické potrubní prvky

Odsávací technika

Přejít na eshop...