Odsávání svařovacích dýmů

Prostorové odsávání velkých svařoven – metodou PUSH-PULL-PRO

Centrální, provozně automatizované řešení odsávání ve velkých halách, s velkým množstvím svářečů, kde se vyrábí velké svařence. Principem metody je odsávání svařovacích dýmů v horních částech svařoven a současný zpětný přívod čistého vzduchu, částečně namíchaného s čerstvým vzduchem do spodní části výrobní haly. Tyto projekty se technicky a realizačně připravují a navrhují ve spolupráci s projekčním týmem výrobce. Jedná se o náročné sladění technického návrhu s logistickým zabezpečením dodávky.

Detailní informace pro prostorové odsávání velkých svařoven ke stažení zde

 

Prostorové odsávání středních a menších svařoven – tryskačovou metodou PUSH-PULL

Jedná se o centrální odsávání ve středních svařovnách, případně částech výrobních hal kde jsou umístěné svařovny a kde nelze aplikovat jiný způsob odsávání a likvidace svařovacích dýmů (odsávací ramena, digestoře), protože se vyrábí složité nebo velké díly a odsávání pomocí ramen není praktické a efektivní. Po jedné straně svařovny je nainstalován odsávací kanál vzduchotechnického potrubí s nasávacími mřížkami a po druhé straně je přiváděn výfukovým kanálem čistý vzduch. Kanály jsou instalovány v optimální výšce nad svařovacími pracovišti. Prouděním odsávaného a zpět přiváděného vzduchu (tryskačový efekt) dochází ke kontinuální likvidaci kontaminovaného vzduchu v zájmovém prostoru. Jedná se rovněž o technicky složitá řešení, která se navrhují ve spolupráci s projekčním týmem výrobce.

Detailní informace pro prostorové odsávání menších svařoven ke stažení zde

Detailní informace pro odsávání od svařování z výrobní haly ke stažení zde.

 

Prostorové odsávání pomocí filtračních věží

V případě některých pracovišť lze prostorové odsávání ve svařovně vyřešit pomocí kompaktní filtrační věže. Díky unikátnímu řešení se v horní části stroje odsává dým a ve spodní části přes velkoplošné výfuky je zpět přiváděn čistý vzduch, lze odsávat prostorově bez instalování složitých vzduchotechnických potrubních rozvodů.

Video pro odsávání pomocí filtračních ke shlédnutí věží zde.

 

Bodové odsávání svařovacích dýmů pomocí odsávacích ramen

a digestoří

V kombinaci odsávacích ramen nebo digestoří s mobilním nebo stacionárním odsávacím zařízením zabezpečujeme odsávání svařovacích dýmů od ručních svařovacích pracovišť podle počtu svářečů ve svařovně. Spolehlivá a technicky zdařilá odsávací ramena lze polohovat přímo ke zdroji dýmu a tím pádem lze velmi kvalitně a účinně odsávat vygenerované škodliviny.

Detailní informace pro odsávací ramena ke stažení zde.

Detailní informace pro odsávání od svařování pomocí odsávacího ramene stažení zde.

 

Speciální odsávání od svařování problematických materiálů (chrom, nikl, zinek, hliník)

V případě, že se svařují problematické materiály, které obsahují stopy lidskému zdraví škodlivých kovů, lze odsávací moduly vybavit odolným filtračním materiálem, nebo druhým stupněm filtrace – aktivním uhlíkovým materiálem. Odsávací ramena lze instalovat přímo na odsávacích jednotkách (mobilní jednotky), nebo na stěnách svařovny či na montážních sloupech.

Detailní informace pro odsávání od svařování hliníku ke stažení zde

 

Odsávání od dělení materiálů (laser, plazma)

Při dělení materiálů se generuje velké množství dýmů s vysokým obsahem prachových částic. U technických návrhů je velmi důležité správně navrhnout jednak velikost odsávaného objemu, ale rovněž dostatečně veliká filtrační plocha. Řešením bývají zpravidla větší stacionární odsávací moduly.

Detailní informace pro odsávání od dělení materiálů ke stažení zde

 

Odsávání od robotizovaných svářecích pracovišť a ze svařovacích kabin

V případě požadavku zákazníka lze zpravidla centrálně odsávat z několika robotizovaných svářecích pracovišť nebo ze svařovacích kabin kompaktními odsávacími jednotkami. Tato řešení se rovněž připravují s projekčním týmem výrobce.

Detailní informace pro odsávání ze svařovacích kabin ke stažení zde

Přecházíte na webové stránky našeho eshopu.

 

Zde budete mít možnost vybírat z naší nabídky následujícího sortimentu:

Technická pryž

Ložiska

Hydraulická zařízení a hadice

Vzduchotechnické potrubní prvky

Odsávací technika

Přejít na eshop...